In oktober 2016 verschijnt het boek “Sociaal Humanisme”. Daarin wordt de SoLiDe ideologie en de daarbij behorende ideeën en analyses uiteengezet.

Er is al een boekje “Kan de samenleving zonder religie” Dat bevat enigszins bewerkt de hoofdstukken 000 Inleiding, 010 De Mens, 005 Geloof is geen jas, 011 De Sociale Humanist . Voor een eerste kennisname is lezen van deze hoofdstukken voldoende. Voor het downloaden is een wachtwoord vereist Dit kan worden aangevraagd via twitter @VictorOnrust of door een mail te sturen aan solidemadr

De hoofdstukken van dit boek staan hieronder en kunnen via aanklikken geopend worden. De tekst is een weergave van het Word-bestand dat door mij en anderen bewerkt wordt en is aan wijziging onderhevig. Commentaar onder de hoofdstukken is welkom en wordt door mij zo mogelijk verwerkt. Onderaan deze inhoudsopgave kun je eventueel nadere algemene belangstelling doorgeven. Je mailadres gebruik ik dan om daar eventueel op te reageren. De rechten op deze tekst berusten voorlopig bij ondergetekende.

Victor Onrust