“Sociaal Humanisme” is voorlopig de titel van het boek waarin de SoLiDe ideologie en de daarbij behorende ideeën en analyses worden uiteengezet. Eerder was de titel “De Solide Wijzer”. Inmiddels is er een brochure getiteld “Kan een samenleving zonder religie?” Een enigszins provocerende titel, want hoewel een levensbeschouwing, is Sociaal Humanisme toch geen religie.

Deze brochure bevat enigszins bewerkt de hoofdstukken 000 Inleiding, 010 De Mens, 005 Geloof is geen jas, 011 De Sociale Humanist . Voor een eerste kennisname is lezen van deze hoofdstukken voldoende.

De hoofdstukken van dit boek staan hieronder en kunnen via aanklikken geopend worden. De tekst is een weergave van het Word-bestand dat door mij en anderen bewerkt wordt en is aan wijziging onderhevig. Commentaar onder de hoofdstukken is welkom en wordt door mij zo mogelijk verwerkt. Onderaan deze inhoudsopgave kun je eventueel nadere algemene belangstelling doorgeven. Je mailadres gebruik ik dan om daar eventueel op te reageren. De rechten op deze tekst berusten voorlopig bij ondergetekende.

Victor Onrust