De SoLiDe beweging bestaat helaas nog niet. Die blijft “in oprichting” totdat er 50 personen zijn die zich serieus gecommitteerd hebben om lid te worden. Dat kan nog wel een jaartje duren. Ondertussen kunnen belangstellenden met elkaar kennis maken. Dat is zeer gewenst. Zoals in de uitgangspunten gesteld is het de bedoeling dat uiteindelijk een collectief uit de leden verantwoordelijk wordt voor de inhoud van de leer en de verdere uitbreiding en verbetering daarvan. Tot die tijd blijft ondergetekende het aanspreekpunt en de verantwoordelijke voor de inhoud van deze site en het te publiceren boek.

Ook bestaat er nog geen Sociaal Humanistisch verbond. Het is zelfs mogelijk dat dat er nooit komt omdat voor zover men het Sociaal Humanisme niet praktisch vorm wil geven maar slechts als levensbeschouwing wil accepteren er geen directe noodzaak is tot organisatie. De SoLiDe beweging is in principe de drager van het Sociaal Humanisme.

Victor Onrust is de naam waaronder ik nu tien jaar met deze materie bezig ben. Om te beginnen op het blog hardewoorden.nl  waar ik samen met andere auteurs op schrijf. Hardewoorden.nl is begin 2020 hernoemd naar Wat te DOEN Veel gepubliceerde stukken vormen de grondstof of uitbreiding op Sociaal Humanisme. Op social media, vooral op Twitter ben ik actief als @VictorOnrust. Om allerlei redenen is het zeer gewenst om publiek naar buiten te treden onder pseudoniem. Uitleg daarover hier. Enige biografische gegevens voor geïnteresseerden. Die vind je hier.

Ter nadere introductie volgen hier een aantal beschouwingen over de belangrijkste doelen en uitgangspunten.

Victor Onrust

Versie 1.3 200604