Copyright

© 2010 – heden De SoLiDe Beweging / Victor Onrust. Alle rechten voorbehouden.

Enige vorm van openbaarmaking van volledige teksten is alleen toegestaan na schriftelijke (email) toestemming van de auteur.

Citeren is toegestaan tot een maximum van twee alinea’s met vermelding van titel, auteur en bron, en met directe doorverwijzing (niet inline) naar de bron, direct voor of na het citaat, minstens met dezelfde graad van leesbaarheid als het citaat zelf. Daarboven mag bij bespreking maximaal 40% van de tekst bestaan uit citaten, de eerste van die citaten met verwijzing en bronvermelding als hiervoor omschreven.

Regels voor het reageren

De eerste keer dat je reageert wordt dat gemodereerd. Om spam te weren, maar ook mensen die deze regels negeren geen kans te geven. Daarna wordt achteraf gemodereerd. Ik hoop dat dat niet nodig is.

Geen ad hominems en geen scheldwoorden. Ook geen indirecte. Het is soms onvermijdelijk om personen te diskwalificeren. Daarvoor dienen argumenten gegeven te worden en het kan hooguit de aanduiding “ongeschikt” of iets dergelijks opleveren. Verder mogen aanduidingen voor ideologische opvattingen gebruikt worden zoals “katholiek”, “humanistisch”, “multicultureel”, “postmodern”, ook weer waar nodig voorzien van (een verwijzing naar) een argumentatie. Aanduidingen als fascist, racist of andere Godwins zijn uit den boze of dit moet glashard worden aangetoond met citaten van de betreffende persoon.

Pas op met humor. De enige uitzondering op bovenstaand is als er sprake zou zijn van humor , mits functioneel en niet permanent gebruikt. In geval van twijfel: niet inhalen.

Vermijd losse flodders en houdt het op hoofdzaken. Lees een blog helemaal (desnoods twee keer) voor je een reactie geeft. Onderdruk de neiging om bij iedere aparte zin die je prikkelt een aparte opmerking terug te schrijven. Als je slechts op een enkele (bij)zaak ingaat, geef dan een (korte) verklaring waarom.

Vermijd verandering van onderwerp. Daaronder valt ook het zeer kort refereren aan het geschrevene om dan uitgebreid je eigen ideeën naar voren te brengen.

Houd de lengte van reacties beperkt. Ongeveer 500 woorden lijkt een maximum, liever korter. Verdeel zo nodig de reacties in stukken of overweeg het schrijven van een eigen stuk en verwijs daarnaar in een reactie. Op aanvraag op solid1.eu als je er zelf geen plek voor hebt.

Geen ik-ook gedrag. Als iemand iets voor een groot deel volgens jou goed formuleert, doe dat niet nog eens dunnetjes over maar plaats een korte ondersteunende bijdrage.

Beperk het invoegen van links, zeker naar video of geluidsfragmenten. In een reactie hooguit twee verwijzingen gebruiken. Als je toch links naar video of geluid geeft, zet dan kort maar krachtig neer wat daarin beweerd wordt.

Copy- paste (citeren) dient beperkt te zijn. In principe geen lange lappen, maar steeds opgeknipt in relevante passages met daartussen eigen tekst.

v1.0 150815


Reacties

Regels & © copyright — Geen reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>